ประเพรีการตักบาตรข้าวเหนียวเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวหลวงพระบางที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน และเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่ ที่หากใครอยากมาเที่ยวลาวพร้อมกับเข้าถึงวิถีชีวิตของชาวลาวอย่างแท้จริง ควรต้องมีโอกาสมาร่วมตักบาตรข้าวเหนียวกันสักครั้ง ตื่นแต่เช้าสักวัน แต่งตัวให้เรียบร้อย และเตรียมตัวให้พร้อม เพราในตอนเช้าจะมีพระสงฆ์มาเดินมาบิณฑบาตร

ซึ่งเราจะใส่บาตรข้าวเหนียวแค่เพียงอย่างเดียว ขั้นตอนในการตักบาตรข้าวเหนียวนั้น จะต้องฟังเสียงกลองจากวัด เป็นการส่งสัญญาณว่าพระสงฆ์กำลังจะออกมาบิณฑบาตร จะมีการเตรียมตัว ปูเสื่อและนั่งคุกเข่ารอ ซึ่งเราจะเห็นการแต่งกายคือ ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นและมีแพรเบี่ยงหรือผ้าสไบพาดไหล่ ผู้ชายนุ่งกางเกงขายาวและมีผ้าพาดไหล่ ไม่ต้องกลัวว่าพระท่านจะได้ฉันเฉพาะข้าวเหนียวหรือไม่ เพราะหลังจากที่ชาวบ้านตักบาตรข้าวเหนียวเสร็จแล้ว เมื่อพระกลับถึงวัดจะมีการเคาะเกราะไม้เป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมฉัน ชาวบ้านจะนำสำรับกับข้าวเข้าไปถวายท่าน ซึ่งเรียกว่า “ถวายจังหัน” หลังจากตักบาตรข้าวเหนียวเสร็จแล้ว เช้าๆ แบบนี้ เราก็จะมีเวลามากพอให้เดินเล่นชมบรรยากาศยามเช้า และมีโอกาสได้เห็นแสงอาทิตย์ที่กำลังค่อยๆ เคลื่อนตัวออกมาสาดแสงสีทองยามเช้า เป็นบรรยากาศที่สงบและงดงามมากทีเดียว