โซนิมิกห์ กันตุลกา ชายชาวมองโกเลียอายุ 28 ปีใช้ฟันกัดเชือกดึงรถบัสหนัก 15 ตันสำเร็จที่กรุงอูลานบาตอร์ เมืองหลวงของมองโกเลีย คณะผู้จัดงานระบุว่ากันตุลกาใช้ฟันลากรถบัสเป็นระยะทางรวม 15 เมตร ทำลายสถิติโลกด้านการดึงยานพาหนะที่หนักที่สุดด้วยฟัน เดิมทีรถบัสคันดังกล่าวมีน้ำหนัก 13 ตัน เมื่อรวมกับผู้ชมอีก 43 คน

ทำให้รถบัสที่กันตุลกาลากมีน้ำหนักรวม 15 ตัน คณะผู้จัดงานคาดว่าสถิติใหม่นี้จะได้รับการยอมรับจากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น ซึ่งจะทำลายสถิติของ อีกอร์ ซารีปอฟ ชายชาวรัสเซียที่ใช้ฟันดึงรถบัสพร้อมผู้โดยสารที่มีน้ำหนักรวม 13.7 ตันด้วยระยะทางกว่า 5 เมตรที่ประเทศจีนในปี 2015