เทคโนโลยี อัจฉริยะดูแลอย่างครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง พามาทำความรู้จักเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย LIV-24 ตัวช่วยสำหรับงานบริหารอาคารและทรัพยากรอาคารให้มีประสิทธิภาพ ให้ผู้อยู่อาศัยมั่นใจและมีความปลอดภัยสูงสุด

งานบริหารอาคารและทรัพยากรอาคารนั้นเป็นตัวแปรสำคัญ ที่จะทำให้สภาพของอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์น่าอยู่อาศัย พร้อมใช้งานและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เพราะหากไม่ได้มีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี หรือโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว จะทำให้อาคารหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นชำรุดทรุดโทรม รวมถึงมีความเสื่อมถอยที่ทำให้ลดอายุการใช้งานของอาคารและงานระบบวิศวกรรมลง ซึ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุ และไม่สามารถสร้างมูลค่ากับอาคารหรือห้องชุดได้

สำหรับงานบริหารอาคารและทรัพยากรอาคารนั้นจะมีรายละเอียดที่ต้องการความเอาใจใส่ดูแลที่แตกต่างกันไป ดังนั้นทุกอาคารควรมีผู้ที่เข้ามาทำงานบริหารอาคารและทรัพยากรอาคารอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ ซึ่งหากมีการจัดการด้านการดูแลความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ก็จะช่วยการันตีความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้ผู้ใช้อาคารได้ และยังช่วยป้องกันและยับยั้งเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี

วันนี้ ขอแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย LIV-24 ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมในการดูแลครอบคลุมทุกด้าน ผ่านการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทำงานแบบ Realtime ตลอด 24 ชั่วโมง รับรองว่าหากนำ LIV-24 ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบวิศวกรรมในอาคารไปใช้ จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้อาคาร อุ่นใจ ปลอดภัย และหายห่วง
“LIV-24” เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยแห่งยุค NEXT NORMAL

LIV-24 คือ เทคโนโลยีอัจฉริยะที่คอยดูแลให้ลูกบ้านและผู้ใช้งานอาคารสามารถอยู่อาศัยได้อย่างอุ่นใจและเป็นไปอย่างปลอดภัยที่สุด ด้วยนวัตกรรมสุดล้ำเพียงหนึ่งเดียวในวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย ที่เชื่อมต่อระหว่างระบบรักษาความปลอดภัยและระบบวิศวกรรมอาคาร คอยควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยรูปแบบการดูแลรักษาทั้งแบบก่อนเกิดเหตุ (Preventive Maintenance) ไปจนถึงความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุแล้ว (Professional Monitoring)

LIV-24 ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย 2 ระบบหลักๆ ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยรอบโครงการ (Security System) และ เทคโนโลยีจัดการระบบวิศวกรรมส่วนกลาง (IOT Facility Management) ทำงานร่วมกับทีมให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-time Consult and Analysis) ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สั่งการ ทำงานตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

ร่วมกับเทคโนโลยีสังเกตการณ์อัจฉริยะที่จะคอยเฝ้าระวังและวิเคราะห์สถานการณ์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จะคอยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ ดับเพลิง หรือสถานพยาบาล รวมไปถึงทีมหน้างานอย่างเจ้าหน้าที่อาคาร ช่าง และรปภ. เพื่อเข้าระงับเหตุการณ์ในทันที นอกจากนั้นยังจัดเก็บข้อมูลจากระบบต่างๆ มาประมวลผล วิเคราะห์เพื่อต่อยอดให้การอยู่อาศัยเป็นไปด้วยความปลอดภัยอย่างดีที่สุด
จุดเด่น “LIV-24” ของเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย

LIV-24 สร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยด้านความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบประกอบด้วย

SECURITY SYSTEM

– CCTV – VIDEO ANALYTICS ระบบบันทึกภาพที่คอยตรวจจับการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง ทำงานด้วยระบบ Detect Monitoring สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต ควันไฟ หรือแม้แต่ในจุดอับสายตา มาพร้อมกับระบบ VIDEO ANALYTICS ช่วยวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

– REAL-TIME GUARD TOUR เครื่องมือที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยรักษาความปลอดภัยให้เป็นระบบระเบียบ ด้วยระบบการตรวจสอบการเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ ของรปภ. ภายในโครงการอย่างทั่วถึง หากเจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือเดินตรวจตราไม่ทั่วทั้งโครงการ ทางศูนย์ควบคุมจะสามารถรับรู้ได้ทันที เพื่อกวดขันความปลอดภัยในโครงการให้เป็นไปอย่างเข้มงวดและสามารถระงับเหตุได้ในทันที

– DIGITAL FENCE รั้วรอบอัจฉริยะสำหรับการตรวจจับความผิดปกติในแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ ด้วยการส่งสัญญาณเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อเกิดเหตุบุกรุกโดยบุคคลภายนอกหรือสัตว์อันตรายที่อาจหลุดเข้ามา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุร้ายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัยได้อย่างทันท่วงที

– VISITOR MANAGEMENT SYSTEM ระบบการควบคุมการเข้า-ออกโครงการ บันทึก และตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าออก รวมไปถึงการอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยอย่างรัดกุม

IOT FACILITY MANAGEMENT

– PREVENTIVE MAINTAINANCE ระบบดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคให้มีเสถียรภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทำหน้าที่คอยตรวจสอบรอบระยะเวลาการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ ลิฟต์ และเครื่องจักรทั้งหลาย พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงรอบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่

– SAFETY SYSTEM ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในอาคาร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ลิฟต์โดยสารหรือสัญญาณเตือนอัคคีภัย หากเกิดเหตุขัดข้องจะส่งสัญญาณไปยังเจ้าหน้าที่อย่างอัตโนมัติเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขในทันที

– WATER MANAGEMENT ระบบที่ดูแลเรื่องการจัดการน้ำ ทั้งปั๊มน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมแจ้งเตือนเมื่อระดับและการไหลของน้ำผิดปกติหรือเมื่อเกิดน้ำรั่ว

– ELECTRICAL MANAGEMENT ระบบการจัดการไฟฟ้าที่คอยดูแลเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าภายในอาคารให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกคนดำเนินไปอย่างราบรื่น ระบบจะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อวงจรไฟฟ้าเกิดปัญหา แรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำกว่าปกติ (ไฟรั่วหรือไฟเกิน)

– AIR QUALITY MANAGEMENT การจัดการคุณภาพอากาศ อากาศที่ดีย่อมมอบชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อาศัย ระบบนี้จะสามารถวิเคราะห์อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ค่าฝุ่นทั้งขนาดใหญ่และเล็กอย่าง PM2.5 รวมไปถึงสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) เพื่อนำมาประมวลผล ทำให้สามารถปรับปรุงคุณภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ทุกคนในอาคาร

LIV-24 นวัตกรรมแห่งยุค ตอบโจทย์และแม่นยำ 100%

นอกจากเครื่องมือสะดวกสบายที่มาเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินข้างต้นแล้ว LIV-24 ยังมีระบบ Energy Management เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยให้คำปรึกษาเรื่องการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (Environment, Social, และ Governance) โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะช่วยดูแลตั้งแต่การวางแผนการติดตั้งไปจนจบกระบวนการ

ทั้งยังสามารถดึงข้อมูลเรื่องการใช้พลังงานจากระบบ IOT มาวิเคราะห์ วางแผนเกี่ยวกับการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กล่าวได้ว่า LIV-24 นั้นเป็นนวัตกรรมที่พัฒนามาเพื่อช่วยในเรื่องความปลอดภัย และเฝ้าระวังเหตุการณ์อันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจจับวิเคราะห์ประมวลผลได้แม่นยำ 100% ในรูปแบบเรียลไทม์ เป็นเทคโนโลยีที่แสนสะดวกสบาย สามารถนำไปใช้ได้กับอาคารและสถานที่ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ไปจนถึงสถานศึกษา คลังสินค้า โรงงาน หรือพื้นที่สาธารณะต่างๆ

จากที่ได้พาไปรู้จักเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย LIV-24 สุดล้ำกันไปแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการบริหารจัดการ ดูแลรักษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ได้อย่างรอบด้าน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการซ่อมแซมครั้งใหญ่ หรือความเสียหายในวงกว้าง และช่วยยืดอายุการใช้งานของอาคารและงานระบบต่างๆ ได้

อีกทั้งยังช่วยให้ผู้อยู่อาศัย และผู้ใช้งานมั่นใจในความปลอดภัยได้สูงสุด พร้อมเปลี่ยนความกังวลเป็นความอุ่นใจได้ และยังช่วยเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ และโครงการธุรกิจได้อีกด้วย

สำหรับองค์กรใดที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ไว้ใจได้ ทาง Plus Living Management คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้าน Facility Management หรือการบริหารจัดการอาคารกว่า 25 ปี พร้อมปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานสากล จากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ผ่านการฝึกฝนส่งเสริมความรู้และเพิ่มทักษะการทำงานให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารอาคาร ด้วยระบบปฏิบัติการ Building+ ที่เป็นมาตรฐานการทำงานเอกสิทธิ์เฉพาะพลัสฯ เชื่อมต่อกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เน้นการทำงานแบบไร้รอยต่อ ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ